Connect with us

News

YIP 2021 സംസ്ഥാനതല ഉത്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഓൺലൈനിൽ നിർവ്വഹിച്ചു : മലപ്പുറം ജില്ലാതല എംഎസ്എംഇ ആശയ രൂപീകരണ സമാരംഭം തിരൂർ പോളിയിൽ .

Published

on

കേരള സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന് (Department of Planning and Economic Affairs) കീഴിലെ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് & ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (കെ-ഡിസ്ക്) സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഗവേഷണ തലത്തിൽ ഉള്ള 13 വയസിനും 35 വയസിനും മധ്യേ പ്രാ യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ നൂതന ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്കാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം (YIP).
nike air max new
nike air max 90 mens
nike air max 270 sale
nike air max 97 womens
nike air max 95s
nike air max men’s
nike air max 90 online
nike air maxes 270
nike air max black and white
nike air max shoes
nike air max 270 women
nike air max 270 react
nike air max 270 womens sale
nike air max cb 94 release dates 2023
nike air max plus sale
new nike air max
nike air max sc
nike air max 90
nike air maxes
nike air max sale
nike air max sale
men’s nike air max terrascape 90 casual shoes
cheap nike air max
nike air max 90 black
nike air max 90 mens
nike air max 90 black
cheap nike air max
nike 270 air max
nike air max 270
nike air max 95
nike air max 270 womens
nike air max 95 sale mens
nike air max 95 white
nike air max terrascape 90 men’s shoes
nike air max pre-day
nike air max 270
men nike air max 90
nike air max 97 black
nike air max womens
cheap nike air max
mens nike air max 97

സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പുതിയ ദിശകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഉല്പന്നങ്ങൾ, പ്രക്രി യകൾ എന്നിവയുടെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുക, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ
സാമൂഹിക രൂപീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക, പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ഉല്പന്നങ്ങളും, പ്രക്രിയകളും,സംരംഭങ്ങളുമായി മാറാൻ അനുകൂലവും ആരോഗ്യപരവുമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.

2021-ലെ കേരള ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 2021-2024 പതിപ്പ് നടത്തുന്നത്. അതു പ്രകാരം ജില്ലാതല മൂല്യനിർണയത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് 25000 രൂപയും സംസ്ഥാനതല മൂല്യനിർണയത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് 50,000 രൂപയും സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വളരെ വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നാലാം പതിപ്പായ 2021-2024 ഘട്ടത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ടീമുകളിൽ നിന്നായി ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 9,000 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ ശൃംഖലയിൽ ചേർക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കേരള വികസനം മുൻനിർത്തിയുള്ള വ്യത്യസ്ത വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് YIP 2021 വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത 20 മേഖലകൾ ആസ്പദമാക്കിയാണ് YIP 2021-ൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ആശയ രൂപീകരണം നടത്തുന്നത്.

“സുസ്ഥിരതയിലും തുല്യതയിലും ഊന്നിയു ള്ള കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വിദ്യാർഥികളു ടെ 30,000 ആശയങ്ങൾ” എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി നടപ്പാക്കുന്ന YIP 2021-ന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉത്ഘാടനം ബഹുമാനപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 2021 ഡിസംബർ 2 ന് ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിച്ചു.

“എംഎസ്എംഇ പാരമ്പര്യ വ്യവസായങ്ങൾ” എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാതല ആശയ രൂപീകരണ സെമിനാർ തിരൂർ സീതി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ നടന്നു.

തിരൂർ എംഎൽഎ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാതല ആശയ അവതരണ പരിപാടിയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം.കെ.റഫീഖ (ചെയർപെഴ്സൺ, ജില്ലാ ഇന്നവേഷൻ കൗൺസിൽ, കെ-ഡിസ്ക്ക് മലപ്പുറം) അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സംരംഭക സൗഹൃദ ജില്ലയായി മാറാൻ മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് കഴിയുമെന്ന് എംഎൽഎ ഉത്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ലക്ഷം ഹൈസ്‌കൂൾ- ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി “കോഡിങ് സ്കിൽ ഡെവലെപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം” രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അറിയിച്ചു.

എംഎസ്എംഇ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദരായ ജി എസ് പ്രകാശ് (ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ) ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ എംഎസ്എംഇ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശൂർ, അജിത്ത് മത്തായി (ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ) എംബയോം കൺസൾട്ടിംഗ് ചെന്നൈ എന്നിവർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി.

മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലയിലെ സർവ്വതോൻ മുഖമായ മുന്നേറ്റത്തിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ എസ്എസ്എം പോളിടെക്നിക്ക് പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണെന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അബ്ദുൽ നാസർ കൈപ്പഞ്ചേരി (പ്രിൻസിപ്പാൾ, എസ് എസ് എം പോളിടെക്നിക്ക്) അറിയിച്ചു.

മുഹമ്മദ് നബീൽ വിപി (പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കെ-ഡിസ്ക്ക്, മലപ്പുറം) പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി.

ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന നസീബ അസീസ് മയ്യേരി (ചെയർപെഴ്സൺ, ആരോഗ്യ – വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം YIP യിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

പ്രകൃതിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താത്ത സുസ്ഥിര വികസനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും തിരൂർ പോളിടെക്നിക്കിൽ ആരംഭിച്ച “വെഞ്ച്വർ ലാബ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ” നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ “ഗ്രാസ്റൂട്ട് ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് ഷോക്കേയ്സ്” സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മുൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി (ചെയർമാൻ, ഗവേണിംഗ് ബോഡി, എസ് എസ് എം പോളിടെക്നിക്ക്) ആശംസാ സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു.

പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്യം ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ വികെഎം ഷാഫി (മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെംബർ) അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുഹമ്മദ് സിയാദ് ടിഎ (സ്റ്റേറ്റ് ലവൽ മെൻറർ, കോർ ടീം മെമ്പർ, കെ-ഡിസ്ക്ക്), ടിവി സംഷാൻ (കെ-ഡിസ്ക്ക്, മലപ്പുറം) എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

തൊണ്ടിൽ നിന്ന് ചകിരി വേർതിരിക്കുന്ന “റോട്ടറി ക്രഷർ” സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ച റൂറൽ ഇന്നവേറ്റർ തിരൂർ വെട്ടം സ്വദേശി കുറ്റിയിൽ ലക്ഷ്മണനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു.

കീർത്തന മരിയ ജോസഫ് (പിഎംയു ടീം ലീഡർ, എംബയോം, ചെന്നൈ), പിപി അബ്ദുറഹിമാൻ (സെക്രട്ടറി, തിരൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്), മുൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധ്യാപകനും തിരൂർ താലൂക്ക് കേരള സ്മാൾ സ്ക്കെയിൽ ഇൻ്റസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ (KSSiA) സെക്രട്ടറിയും ടെക്നോളജി ഇന്നവേറ്ററുമായ ഖാജാ ഷിഹാബുദ്ധീൻ (1979 മെക്കാനിക്കൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി), വനിതാ സംരംഭക റോഷ്നി ബുഷൈർ (1999 ഇലക്ട്രോണിക്സ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി), മുൻ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ ചെയർമാനും ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് സംരംഭകനുമായ ഫായിസ് നടുവത്ത് (2008 ഓട്ടോമൊബൈൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി), 2020 ൽ ആരംഭിച്ച് നിലവിൽ 20,000 ൽ അധികം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള കേരളത്തിൽ മുൻനിര ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവ്വീസ് നെറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി “ഓട്ടോഎയ്ഡ്” കോ-ഫൗണ്ടർ ശ്രീജിത്ത് സി (2013 ഓട്ടോമൊബൈൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി), എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

പരിപാടിയിൽ ജില്ലയിലെ സ്ക്കൂൾ അധ്യാപക പ്രതിനിധികൾ, ഐഇഡിസി ഇന്നവേഷൻ ടീം വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികൾ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്നവേഷൻ കൗൺസിൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ഹാഷിം എഎസ് (ഐഇഡിസി നോഡൽ ഓഫീസർ) നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News

Precisely what is Service Level Management?

Published

on

Service Level Management is among the core ITIL processes that help ensure services are defined, agreed upon and monitored with customers. This process likewise works directly with Capacity Administration and Supply Management to make certain IT information and capacities will be aligned with business points.

This process helps to ensure that service amounts are according to customer anticipations and awareness. It also makes sure the goals that are established are fair and can be realized, resulting in considerable improvements meant for users, and creating a strong foundation to continue restoring moving forward.

The first step of this process involves major and agreeing on a pair of service level targets with each consumer. This includes starting specific metrics, conditions of service availableness and stability, more information responsibilities of each party, escalation procedures, cost/service tradeoffs and other relevant details.

Once a prepare is established, teams can start working together to enhance processes that will allow them to meet their service level negotiating. This will need identifying the essential teams and tools to implement the task, as well as examining costs intended for tools needed to capture data and metrics.

The most important element in service level management is certainly choosing the right metrics to assess. Metrics ought to be within the control of the company to allow for good accountability, and it should be simple to accurately collect data on these types of metrics. In addition , it is important to recollect that not most improvements should be measurable by users. For instance , if you can reduce the load moments of your website by simply 1 millisecond, users will not likely likely detect this improvement, and your work could be better spent somewhere else.

Continue Reading

News

Buying a Virtual Info Room

Published

on

A electronic data bedroom (VDR) is a secure database that shops documents and details. It enables collaboration amongst authorized users and conformity adherence. A VDR works extremely well in multiple industries. It is just a better option than file-sharing solutions just like Dropbox or Google Travel for business-specific uses that require advanced document firm and increased security.

Investing in a virtual info room needs careful consideration. Corporations need to find a solution that satisfies current and future demands. They need to seek out transparent pricing, useful features that get used, an intuitive user interface, and industry-leading customer support. It is also necessary to read on-line reviews, especially third-party kinds. A reliable VDR service provider will have an impressive amount of positive assessments, but it is usually equally important to look at the time to check out employee displays of the firm on Glassdoor and other programs.

The largest users of online data areas are the your life science and technology groups, but businesses from all industries make use of them for their protection and effort capabilities. It is necessary for these users to ensure the honesty of their private documentation, whether www.technologvirtual.com/the-pros-and-cons-of-virtual-technologies/ it can be sensitive fiscal data or research benefits. The security which is available from a digital data place provides an extra layer of protection from cyber criminals and other unauthorized parties.

To safeguard documents, a VDR can provide advanced features including granular get permissions, doc encryption, and the ability to publications or preserve as a PDF FORMAT. In addition , it could possibly provide fence watch, which blacks out particular parts of the file to ensure that personally-identifiable data is not visible to outsiders.

Continue Reading

News

Totally free Anti Spyware Windows 15

Published

on

Malware attacks are one of the greatest reasons behind slow-moving computer effectiveness. These attacks can be very harmful to your laptop because they may erase your computer data or cause other problems. Therefore , setting up the very best anti malware windows 12 is very important for your computer. Spyware and adware can come out of various options, like downloads available, emails, and also by visiting websites. It is also a smart idea to use anti spyware and adware software that protects your pc against multiple threats simultaneously.

There are many cost-free anti spy ware tools to choose from that can help you retain your computer clean. Some of them only scan for spyware, while others as well remove different varieties of malware and can monitor the body all the time to make certain that spyware won’t be able to modify your personal computer or acquire your personal information. Some of these applications are light and easy to use, while others convey more features.

Spybot Search and Destroy is a great free anti spyware application that could detect and remove various kinds of hazards, including spy ware, adware, Trojan infections, worms, rootkits, keyloggers, and more. It can also take out usage remnants from your LAPTOP OR COMPUTER, which will prevent these types of programs coming from tracking the activity. It comes with a huge database of definitions that is kept up to date daily.

Another great option is F-Secure’s free anti spyware windows 10 free spyware scanner. It can extremely lightweight, only takes a few seconds to download, and starts scanning in under a tiny. It can manage full or quick reads, and you can arrange it to perform all of them at regular intervals. It has a number of specific spyware coverage tools, such as Hosts Secure to back up and encrypt the hosts document (one of the very most common objectives for spyware), and a summary of custom ActiveX blocking rules.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 Public Diary