18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഗെയിമർമാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ കളിക്കാൻ അനുവാദം 3 മണിക്കൂർ മാത്രം; നിബന്ധനയുമായി ചൈന

18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഗെയിമർമാർക്ക് പുതിയ നിബന്ധന വച്ച് ചൈന. ഇവർക്ക് ഇനി മുതൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. കൗമാരക്കാരുടെ വിഡിയോ ഗെയിമിനോടുള്ള അഡിക്ഷനാണ് പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് മാധ്യമത്തിലും ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണ്. വെള്ളി, ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൗമാരക്കാർക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള അനുവാദം. ഓരോ ദിവസവും രാത്രി 8 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ഗെയിം കളിക്കാം….

Read More